Web shop - prodavnica
  Menu Close

  Uslovi korišćenja

  Upotreba internet sajta

  Sav materijal na ovom internet sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

  Politika kolačića

  Koristimo tehnološka rješenja, takozvane kolačiće (cookies), kako bismo prikupili podatke u različite zakonite svrhe. Kolačiće možete onemogućiti aktiviranjem podešavanja na računaru pomoću kojih je moguće odbaciti sve ili neke kolačiće. Više informacija o kolačićima možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

  Naš odnos prema podacima o ličnosti

  U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srpske, ENMON d.o.o. preduzeo je i uspješno sproveo organizacione i tehničke mjere u samoj kompaniji kako bi prikupljanje i obradu podataka o ličnosti uskladio sa novom regulativom. Ni u kom slučaju ne obrađujemo posebno osjetljivu grupu podataka o ličnosti, a one podatke o ličnosti koje obrađujemo ne stavljamo na uvid, ne prodajemo, niti na bilo koji način činimo dostupnim neovlaštenim trećim licima.

  Ograničenje odgovornosti

  Materijali i usluge na ovoj internet stranici mogu biti neažurni i ne preuzimamo obavezu da ažuriramo materijale i usluge na ovoj internet stranici. Konsultujte nas za informacije o proizvodima, programima i uslugama koji vam mogu biti dostupni.

  Enmon d.o.o. Banja Luka će nastojati da pruži tačne i ažurne informacije na svojim stranicama, ali upozorava korisnike internet stranica da su tekstovi informativne prirode, te stoga ne garantuje niti preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koriste objavljeni sadržaj na sopstvenu odgovornost.

  Uslovi i način isporuke

  Nudimo vam tri načina isporuke: dostava ENMON transportnim vozilom na kućnu adresu, dostava kurirskom službom na kućnu adresu, lično preuzimanje u salonu.

  Zbog ograničenja usluga brze pošte, pločice, kade, tuš kabine, i proizvode sličnih gabarita, ne šaljemo brzom poštom već isključivo isporučujemo našim transportom po već definisanim uvjetima.

  NAPOMENA: Robu dostavljamo samo do ulaza u objekat predviđen za smještanje robe, do onog mjesta dokle transportno vozilo može prići i nemamo mogućnosti za istovar, zbog čega je potrebno da obezbijedite ljudstvo za istovar/unos robe.

  Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavijesti prodavca u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

  Pri preuzimanju robe koja se transportuje kupcu od strane prodavca i ličnom preuzimanju u salonu, pravo i dužnost kupca su da provjeri dostavljenu (preuzetu) robu te da primjedbe zbog vidljivih nedostataka odmah saopšti vozaču odnosno prodavcu, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

  Kad se poslije prijema stvari od strane kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavijesti prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

  Isporuka ENMON vozilom

  Ukoliko ste izabrali isporuku ENMON vozilom, odjeljenje WEB SHOP-a vas kontaktira radi daljeg dogovora.

  Cjenovnik kompanije ENMON:

  • Svi kupci čiji je račun 300 BAM ili veći, stiču pravo na besplatnu isporuku do 30 km od geografski najbližeg salona do izabranog mjesta isporuke.
  • Svi kupci čiji je račun 1600 BAM ili veći, stiču pravo na besplatnu isporuku do 50 km od geografski najbližeg salona do izabranog mjesta isporuke.
  • Svi kupci čiji je račun manji od 300 BAM biće kontaktirani radi dogovora oko iznosa isporuke
  • Svi kupci čija je razdaljina od geografski najbližeg Enmon salona  do adrese za isporuku veća od 30km , plaćaju 1,60 BAM po km

   

  Cijena se utvrđuje na osnovu udaljenosti adrese isporuke od najbližeg prodajnog mjesta. Cijene su date sa uključenim PDV-om. Odluka stupa na snagu od 01.07.2022.

  Isporuka brzom poštom

  Poručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 2 do 10 radnih dana od dana potvrđivanja porudžbine. Prije dostave porudžbine kurirska služba će vas kontaktirati radi utvrđivanja mjesta i vremena lične dostave ako vas ne nađe na adresi. Pogledajte cenovnik kurirske službe.

  Lično preuzimanje

  Ukoliko ste izabrali lično preuzimanje, služba Web shop vas obavještava u kojem salonu možete preuzeti robu. Ukoliko ste napomenuli u kojem salonu želite da izvršite preuzimanje, obavijestićemo vas o tome kada će roba biti na željenoj lokaciji koju ste izabrali.

  Rokovi isporuke

  Broj dana za isporuku se računa od dana prijema vaše uplate. Obično je rok za isporuku do 5 dana. Rok isporuke je najkasnije do 15 radnih dana od dana prijema uplate.

  Načini plaćanja

  Za kupovinu preko interneta nudimo vam 3 opcije plaćanja:

  1. Plaćanje po prijemu porudžbine na kućnu adresu

   • Ovaj način plaćanja je moguć isključivo za isporuke koje se dostavljaju brzom poštom. Robu, čiji se transport vrši ENMON d.o.o. dostavnim vozilima, nije moguće platiti pouzećem.
  2. Plaćanje uplatnicom/nalogom za prenos

   • Ukoliko izaberete plaćanje uplatnicom/nalogom za prenos, nakon porudžbine je potrebno da sačekate da vas kontaktira menadžer internet prodaje i da vam na e-mail adresu pošalje predračun po kojem možete platiti robu. Na predračunu u gornjem desnom uglu možete pronaći račune banaka na koje možete uplatiti iznos vaše porudžbine, a pri dnu poziv na broj, koji nam pomaže da se vaša uplata lakše prikaže u našem sistemu. Takođe je preporuka da nakon uplate obavijestite sektor internet prodaje odgovorom na e-mail, u kojem ste dobili profakturu.
  3. Plaćanje karticama online

   • Na bosanskom dijelu portala Enmongroup.com moguće je platiti platnim karticama. Prilikom kupovine, na vašoj platnoj kartici biće rezervisana sredstva u visini iznosa vaše porudžbine. Nakon uspješno izvršene porudžbine, na vašu registrovanu e-mail adresu stići će potvrda sa profakturom. Transakcija se realizuje prije isporuke robe, od strane ENMON d.o.o. putem zaštićenog servera banke, prije samog slanja pošiljke. Po izvršenoj realizaciji roba će biti isporučena na mjesto koje ste naznačili prilikom poručivanja.

  Povraćaj novca

  Trgovac vrši povrat koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povrata ne snosi nikakve troškove. Trgovac nije dužan da izvrši povrat dodatnih troškova koji su posljedica izričitog zahtjeva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može da odloži povrat sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

  U slučaju vraćanja robe i povrata sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Enmon je u obavezi da povrat vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

  Izjava o konverziji

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Bosne i Hercegovine – konvertibilna marka (KM). Za informativni prikaz cijena u drugim valutama koristi se srednji kurs Centralne Banke BiH. Iznos za koji će biti zadužena vaša platna kartica biće izražen u vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na našem sajtu. Hvala vam na razumijevanju.

  Prava potrošača

  Obavještavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice kompanije https://www.enmon.ba/ smatra prodajom na daljinu.

  U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju djelatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

  Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Direktne troškove vraćanja robe snosi potrošač. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

  Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Ukoliko želite da vratite poručenu robu, preuzmite obrazac za odustanak od ugovora. Popunite obrazac za odustanak od kupovine, elektronski ili fizički pošaljite nam putem e pošte na: webshop@enmon.ba ili poštom na adresu: ENMON d.o.o. Banja Luka.

  Pri otkazu poručene a plaćene robe ili vraćanju isporučene robe, ukoliko kupac želi povrat novca dužan je da ENMON d.o.o. dostavi: broj porudžbenice, broj tekućeg računa na koji treba izvršiti povrat sredstava, lične podatke naručioca i vlasnika računa (Svi podaci za popunjavanje se nalaze u obrascu). Ove podatke možete poslati elektronskom poštom na webshop@enmon.ba ili u pisanom obliku uz vraćenu porudžbinu. Rok za otkazivanje i povrat je također 15 radnih dana. Proizvod mora biti ispravan i neoštećen. Trošak povrata robe snosi kupac. U dogovoru sa administratorom organizujte vraćanje paketa.

  Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prodavac je dužan da obavijesti kupca o prijemu obrasca bez odlaganja elektronskim putem.

  Protekom roka iz člana 29. Zakona o zaštiti potrošača prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Članom 29 stavom 2,3 i 4 Zakona o zaštiti potrošača predviđeno je da kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospije u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada posljednja vrsta naručene robe dospije u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; a kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i dijelova, rok od 14 dana počinje da teče kada je posljednja pošiljka ili dio, dospio u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Potrošač je dužan da snosi troškove povrata robe u slučaju odustajanja od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe.

  Garancija i servisiranje

  Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni predmet, zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.

  Poslije isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine) ili roka datog garancijom, potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

  U slučaju prodaje tehničke robe potrošača treba obavijestiti o dostupnosti rezervnih dijelova, priključnih aparata i sličnih dijelova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vrijeme i poslije prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno poslije prestanka proizvodnje i uvoza robe.

  Povraćaj PDV-a za strane državljane

   

  Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u našoj prodavnici u tri primjerka. Obrazac REF 4 je namijenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na obrascu REF 4. Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u cjelosti, tj, sa PDV-om. Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje ovjeri REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 mjeseca od datuma kupovine.

  U vremenskom periodu od šest mjeseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, donese 1 ovjeren primjerak (1 primjerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za cjelokupan iznos PDV-a.

  Kupac je obavezan da se prije svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem e-maila ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji pošalje sken svog pasoša i ovjeren REF 4 obrazac od strane carine radi provjere. Minimalni iznos vrijednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 EUR, obračunat na dan kupovine po važećem kursu Centralne Banke BiH.

  Preuzmi obrazac za povrat PDV-a za strane državljane

  Nesaobraznost robe ugovoru

   

  Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
  2. se pojavila poslije prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao prije prelaska rizika na potrošača;
  3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

  Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posljedica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

  Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne smije biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača

  Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ova prava ne utiču na pravo potrošača da zahtjeva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

  Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamjenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamjenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora ako:

  1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamjenom uopšte niti u primjerenom roku;
  2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamjenu u primjerenom roku;
  3. opravka ili zamjena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namjene;
  4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamjenom predstavlja nesrazmjerno opterećenje za prodavca.

  Nesrazmjerno opterećenje za prodavca se javlja ako u poređenju sa umanjenjem cijene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

  1. vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
  2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
  3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

  Potrošač ima pravo da zahtjeva zamjenu, odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se poslije prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamjena mora se izvršiti u primjerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni zamjenom, odgovarajućim umanjenjem cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

  Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

  Uslovi korišćenja

  Opšte odredbe Prava intelektualne svojine Autorska prava Ponašanje koje nije dozvoljeno Međunarodni korisnici Podaci o korisnicima Podaci o kompaniji

  Opšte odredbe

  Poštovani korisnici, molimo vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cijelosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

  ENMON d.o.o. vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge kompanije ENMON d.o.o. Korišćenjem bilo kog dijela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

  ENMON d.o.o. može revidirati ove Uslove korišćenja bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove korišćenja koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu se zamijeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

  Prava intelektualne svojine

  U kompaniji ENMON d.o.o. se ponosimo našim brendom i ne tolerišemo neovlaštenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodijeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašteno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

  Autorska prava

  ENMON d.o.o. ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

  Dizajn ovog web sajta i svih njegovih materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov softver ili HTML kod, skripte, tekst, umjetnička djela, fotografije, slike, dizajn, video, audio i pisani i drugi materijali koji se pojavljuju kao dio ovog web sajta (zajedno, "Sadržaj") zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima. Svi sadržaji koje obezbjeđuje ENMON d.o.o. mogu se koristiti samo za lične potrebe (odnosno za kupovinu naše robe).

  Ova ograničena licenca podliježe sljedećim ograničenjima:

  • Ne smije se kopirati, reprodukovati, objavljivati, prenositi, distribuirati, izvoditi, prikazivati, objavljivati, modifikovati, kreirati izvedene radove, prodati, licencirati, dozvoliti drugima da kopiraju ili na drugi način iskoristite ovu web lokaciju, niti bilo koji od sadržaja ili bilo koji povezani softver; i
  • Ne može se pristupiti niti koristiti web lokacija za bilo koju konkurentnu ili komercijalnu svrhu;

  Neovlašteno kopiranje, izmjena, distribucija, prenos, performanse, prikazivanje, prodaja ili druga upotreba sadržaja je zabranjena. ENMON d.o.o. može oduzeti ovu ograničenu licencu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Bilo koja neovlaštena upotreba ENMON d.o.o. sadržaja, kao što je uokviravanje, inlajn povezivanje ili druga asocijacija sa sadržajem ili informacijama koje ne potiču sa web stranice ENMON d.o.o. nije dozvoljeno. Povezivanje na bilo koju web stranicu je također zabranjeno.

  Ponašanje koje nije dozvoljeno

  Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

  • ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprječavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Također materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usljed kršenja privatnosti, povjerenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
  • dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
  • koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

  Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi vas možemo spriječiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mjere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

  Međunarodni korisnici

  ENMON d.o.o. administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Bosne i Hercegovine, a pristupanje iz područja gdje je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Bosne i Hercegovine.

  Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona.

  Podaci o korisnicima

  Lični podaci koje prosledite sajtu ENMON d.o.o. u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenos na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

  ENMON d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Enmon.ba nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima.

  Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

  Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

  Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica ENMON d.o.o. smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srpske.

  Zaštita povjerljivih podataka o transakciji

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Banja Luka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

  Podaci o kompaniji

  Osnovne podatke o firmi možete preuzeti na linku.