Najčešća pitanja FAQ

Načini plaćanja


Načini plaćanja u Enmon prodajnim salonima:
1. Gotovinom
2. Virmanski uplatom na naš tekući račun
3. Platnim karticama poslovnih banaka, Visa, MasterCard, Maestro


 

 


 

Granitne pločice


Granitne pločice su proizvod izuzetnog kvaliteta zbog specijalne tehnologije izrade i strukture materijala od kojeg su napravijene. Za izradu granitnih pločica koristi se bijela glina zato što se pomoću nje može proizvesti efekat prirodnih materijala kao što je kamen. Koriste se specijalne glazure koje se mogu peći na visokim temperaturama a proizvodu daju veću otpornost na habanje.
Granitna keramika ima bolje tehničke karakteristike od ostalih pločica a to su:
• upijanje vode od 0-1,5
• velika otpornost na habanje
• otpornost na kiseline i baze
• otpornost na mrlje
Kod proizvodnje granita različite tehnologije i materijali koji se koriste za površinski sloj daju mogućnost za imitaciju kamena, mermera, prirodnih granita, tehničkih granita, drveta, tekstila i dr. Pomenućemo neke od proizvoda koji nose ime tehnologije po kojoj su proizvedene:
FULL BODY je tehnologija kod koje je struktura materijala i po boji i po sastavu po celom preseku pločice ista
DOUBLE LOADING je tehnologija koja omogućava da se dobiju intezivne boje površine materijala tj. pločica
LAPATO EFEKAT je efekat koji se postiže naknadnom obradom granita tehnikom poliranja površine. Poliranjem se dobija efekat sjajnih i mat površina.
Postoje i druge tehnike dekoracije kojima se mogu dobiti različiti efekti kao imitacija kamena, tekstila, drveta, metala... Sve ovo omogućava veliku primjenu granitne keramike i za spoijno i unutrašnje oblaganje. Granitna keramika je takode pogodna zbog svojih karakteristika za prostore gde je velika frekvencija ljudi. Dobre karakteristike su dovele do velikog korišćenja granitne keramike a mi Vam kroz veliki asortiman robe pružamo mogućnost da izaberete baš naš proizvod.

 


 

Uputstvo za postavljanje keramičkih ploča


Za kvalitetno postavljanje keramičkih pločica preporučujemo korišćenje praškastih materijala iz našeg proizvodnog programa ENOKOL. Kod postavljanja keramičkih pločica potrebno je raditi po važećem standardu.
Završni radovi u građevinarstvu IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA. Tehnički uslovi SRPS U.F2.011. Kod pripreme podloge, izvođenja radova, odabiru materijala za lepljenje i fugovanje veoma je važno da se izvođači radova pridržavaju svih preporuka po ovom standardu.
Pločice se mogu postavljati i smaknuto,
ali maksimalno do 30% širine ili dužine.
Preporuka ENMON-a  je 15-25% od širine ili dužine.

 

 

 


Nije preporučljivo da se radi bez fuge i
da se pločice ugrađuju smaknuto na 50% širine ili dužine!

 

 

Uputstvo za pravilno postavljanje granitne keramike raznih formata od 30X30 cm do 60X120 cm

Uputstvo predviđa pravilnu upotrebu pomoćnih građevinskih materijala lepkova, fug masa kao i ravnost podloge na koju se postavlja granitna keramika (GK). Kod postavljanja GK potrebno je ispoštovati pravila za postavljanje koja su definisana ovim uputstvom. GK se ugrađuje sa minimalnom fugom od 3 mm, maksimalno 5 mm.

Pravila za postavlajnje koja je važno ispoštovati:

1.  Podloga na koju se postavlja GK potrebno je da bude što ravnija, suva, u zavisnosti od kvaliteta podloge impregnirana Prajmerom za mineralne ili glazirane površine.
2.  Ljepilo za GK koji se upotrebljava mora biti klase 016 ili 018 kod proizvođača koji su prisutni na ovim prostorima, ista je kategorija i to su hemijska ljepila koja imaju jaču moć vezivanja za GK i podlogu što garantuje pravilnu nivelaciju pločice posebno kod većih formata 60x30, 60x120cm.
3.   Ljepilo ne smije imati gruba zrna!
4.  Pri lijepljenju GK ljepilo mora biti nanijeto u ravnomernoj debljini na  već izravnatu površinu. Zadnju stranu GK obavezno premezati slojem lepila u debljini do min. 1mm. Na ovaj način se obezbeđuje maksimalno kvašenje GK, a pločica je maksimalno utopljena u lepilo što omugućava lepljenje pločica većih dimenzija, i sprečava kasniju pojavu denivelacije pločica usled sušenja lepila kada nije naneto u  sloju ravnomerne debljine.
5.  Pre postavke keramike obavezno pregledati pločice iz kutije, golim okom uz ivicu gde bi se eventualnio utvrdila neka nepravilnost oblika ili planarnosti pre postavaljanja istih na pod ili zid. GK treba da izgleda blago konkavna tako da je sredina malo izdignuta u odnosu na ivicu. Potrebno je postaviti pločice u položaj lice na leđa po tri do četiri kom. i proveriti da li su sve uniformno zakrivljene. Ukoliko jesu, nastaviti ugradnju.
6.  Nakon fugovanja u što kraćem periodu, ukloniti fug masu sa pločica kako ne bi došlo do stezanja fug mase koja moze trajno ostati unutar dekorativnih dijelova glazure, u malim otvorima  ili kanalima koji su dio dezena.
7. Nakon ugradnje GK eksploatcija zahteva posebno održavanje sa hemijskim sredstvima predviđenim za tu namjenu. Poseban osvrt oko održavanja je na poliranu granitnu keramiku tipa „full body“ koja zahtijeva kvartalno čišćenje hemijskim putem kako bi izgled pločice ostao isti i isto tako protekciju sa specijalnim sredstvima koja sprečava i štiti površinu od zaprljanja raznim organskim materijalima kao što je ulje, kafa, vino, šampanjac i dr.

 


 

Baterije


Bitne informacije prilikom odabira - kupovine baterija.

- Zdrava i pre svega čista voda je osnov zdravog i normalnog funkcionisanja metabiilizma. S toga svako od Vas treba da obrati pažnjiu pri kupovini baterije na njen hemijski sastav.

- Baterija mora da sadrži minimalno 58% bakra i 32% cinka. Većina baterija koje se nalaze na tržištu Srbije ne sadrže bakar u navedenom procentu. Bakar predstavlja mjeru kvaliteta, tako da veći procenat bakra čini Vašu bateriju izdržljivijom i dugotrajnijom. Enmon baterije sadrže 60% Bakra u 35% cinka (što ih čini apsolutnim liderom u kvalitetu).

-Veoma je važno da baterija ne sadrži više od 3% olova u svom sastavu, jer je olovo štetno ( kancerogeno ). Enmon baterije sadrže u svom sastavu samo 2% olova, koje ne utiče na kvalitet vode i Vaše zdravlje.

ENMON Baterije sadrže keramičke mješače renomiranog proizvođača Sedal ( što garantuje odlično miješanje vode ). One poseduju visoku hermetičnost i vrhunsku galvansku zaštitu.